Κατηγορία: ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

Κατασκευή Βιομηχανικού Κτιρίου στην Α ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ

Υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ της Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ με την εταιρεία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΕ (ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ)  για την κατασκευή του << Νέου κτιρίου  εγκατάστασης της ΕΛ.ΒΙ.ΕΦ. ΕΠΕ στην Α ΒΙΠΕ Βόλου >> Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ (257.000,00 €).

Κατασκευή έργου βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. και την πόλη του Βόλου

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ