Κατασκευή έργου βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. και την πόλη του Βόλου

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ Π.Α.Θ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

nikos