Το μετοχολόγιο της Καπα Κατασκευαστικης ΑΕ είναι το εξής :

  1. Αθανάσιος Καραγιάννης  του Νικολάου-Αποστόλου      73.500  μετοχές
  2. Δημήτριος Καραγιάννης του Νικολάου-Αποστόλου        73.500  μετοχές
  3. Νικόλαος-Απόστολος Καραγιάννης του Δημητρίου           3.000  μετοχές