Το μετοχολόγιο της Καπα Κατασκευαστικης ΑΕ είναι το εξής :

  1. Αθανάσιος Καραγιάννης  του Νικολάου-Αποστόλου      68.910  μετοχές
  2. Δημήτριος Καραγιάννης του Νικολάου-Αποστόλου      56.910   μετοχές
  3. Νικόλαος-Απόστολος Καραγιάννης του Δημητρίου        24.180 μετοχές