Τα Δημόσια έργα αποτέλεσαν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης για την χώρα μας. Έτσι σήμερα τα μέλη της  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποφάσισαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους στον τομέα της οικονομίας που λέγεται ¨Δημόσιο έργο¨ και ίδρυσαν την  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ  τον Δεκέμβριο του 2012. Τα στελέχη της Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ εργάστηκαν στις εργοληπτικές εταιρείες ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ (5ης τάξης) και ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ (4ης τάξης).  Από τον Απρίλιο του 2015 η Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων (κατηγορίες οικοδομικά, οδοποιίας, υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά) με σκοπό να αποδείξει ότι συνδυάζοντας την πείρα και την τεχνογνωσία των στελεχών της μπορεί να δημιουργεί έργα υψηλής ποιότητας, εργα προόδου για την κοινωνία.