Επέκταση χώρου σταθμευσης αεροσκαφών και βελτίωση του διαδρόμου προσγείωσης – απογείωσης των αεροσκαφών.

Ανάδοχος :   ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ

Προυπολογισμός : 7.642.379,71 €

Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΕΥΔΕ -Α/Δ Νοτίου Ελλάδος.