Βιβλιοθήκη Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα

Κτίριο Βιβλιοθήκης Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Λάρισα. Αποτελείται από δύο αίθουσες-αναγνωστήρια, γραφεία προσωπικού, αίθουσα φύλαξης βιβλίων ιδιαίτερης αξίας και κοινόχρηστους χώρους.

Client

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας