Κατασκευή Βιομηχανικού Κτηρίου στην Α Βιομηχανική Ζώνη Βολου με σκοπό την στέγαση της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας ΗΛ.ΒΙ. ΕΦ. ΕΠΕ.