ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ ΕΠΕ

Κατασκευή Βιομηχανικού Κτηρίου στην Α Βιομηχανική Ζώνη Βολου με σκοπό την στέγαση της εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρίας ΗΛ.ΒΙ. ΕΦ. ΕΠΕ.

Client

ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ ΕΠΕ