Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων   για   το   Τμήμα  Μηχανικών   Η/Υ,   Τηλεπικοινωνιών   και Δικτύων  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  στο Πεδίου  Άρεως  στο Βόλο. Οι κατασκεπαζόμενες  νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα καλύψουν ανάγκες της Α φάσης    λειτουργίας   του  Τμήματος   Μηχανικών   Η/Υ,  Τηλεπικοινωνιών   και Δικτύων   του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας   και  κατασκευάζονται  σε  οικόπεδο ιδιοκτησίας του Π.Θ. (ΟΤ 1202) που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σέκερη, Αθηνών και  Χέυδεν   (παλαιότερα  φιλοξενούσε το φυτώριο του Δήμου Βόλου)      στο  Βόλο. Το  κατασκεπαζόμενο  κτιριακό  συγκρότημα   αποτελείται  από  δύο διακριτά  κτίρια.  Το  κτίριο   Α  στο  νότο  και  το  κτίριο   Β  στο  Βορρά,  είναι δύο συμπαγή   κτίρια    κατασκευασμένα   με   οπλισμένο   σκυρόδεμα   και   εμφανή τοιχοποιία. Ανάμεσα  στο δύο κτίρια εκτείνεται το κλειστό αίθριο και ο κήπος ως συνέχειά του.Στο κτίριο Β  χωροθετούνται  όλες οι λειτουργίες που αφορούν την διδασκαλία   και   την   έρευνα,   ενώ   στο   κτίριο   Α   οι   γραφειακοί   χώροι  των διδασκόντων.