Το τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει    την κατασκευή δύο νέων κτηρίων (κτήριο Ζ και κτήριο Ε) στις κτιριακές εγκαταστάσεις ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που θα κατασκευασθούν στα Τρίκαλα. Το οικόπεδο του Π.Θ βρίσκεται στο νότιο άκρο του οικισμού Καρυές του Δήμου Τρικάλων και έχει άμεση πρόσβαση στη κύρια αρτηρία Ενωτικός δρόμος Καρδίτσας – Πύλης. Το κτήριο Ε αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και εξυπηρετεί μικτές χρήσεις, εργαστηριακούς χώρους, γραφεία και χώρους διδασκαλίας, τα οποία προορίζονται, κυρίως, για ακαδημαϊκή χρήση. Τα γραφεία των μελών Δ.Ε.Π. βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι του κτηρίου που βλέπει στο πλάτωμα του κτιριακού συγκροτήματος, ενώ με νοτιοανατολικό προσανατολισμό έχουν τοποθετηθεί τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίας. Η διάταξη είναι ίδια και για τους δύο ορόφους του κτηρίου. Το κτήριο διασπάται λειτουργικά με την δημιουργία διαδρόμου κυκλοφορίας, ο οποίος διαπερνά το κτήριο σε επίπεδο ισογείου και πρώτου, και συνδέει τα κτίρια Ζ και Γ μέσω του κτηρίου Ε, ενοποιώντας τα. Το κτήριο Ζ θα στεγάζει ένα αμφιθεατρικό χώρο που «προτείνεται να αποτελέσει τοπόσημο του συγκροτήματος, επειδή η λειτουργία του είναι εξέχουσα αφού σ’ αυτό θα διενεργούνται συνέδρια εθνικού και πολλές φορές διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ συγχρόνως θα έχει επιρροή και στην ζωή της πόλης των Τρικάλων». Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε με τον λοξό υπερυψωμένο όγκο του να δεσπόζει των υπολοίπων κτηρίων ενώ ταυτοχρόνως εκμεταλλεύεται τον από κάτω από το μεγάλο ύψος δημιουργούμενο χώρο για την ένταξη εισόδου, φουαγιέ, κυλικείου και βοηθητικών χώρων και τον κάτω από το χαμηλό ύψος και την σκηνή για Η/Μ και εν γένει βοηθητικούς χώρους.