Το ανθρώπινο δυναμικό της Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ χωρίζεται σε δύο τμήματα, το Διοικητικό και το Τεχνικό τμήμα.

Το Διοικητικό τμήμα αποτελείται απο το λογιστήριο (δύο άτομα – λογιστές και ένα ταμεία)  και την  γραμματεία .

Το Τεχνικό τμήμα αποτελείται απο τέσσερεις (4) Πολιτικούς μηχανικούς, ένα (1) Ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν (1) τοπογράφο μηχανικό,. τρείς (3) τεχνολόγους μηχανικούς, έναν (1) εργοδηγό και έξη (6) χειριστές μηχανημάτων έργων και οδηγούς φορτηγών.

Επι πλέον η εταιρεία απασχολεί σε Κ/ξίες έργων που έχει την ευθύνη διαχείρησης η ίδια, μηχανικούς και εργατικό προσωπικό