Η  Καπα Κατασκευαστικη ΑΕ διαθέτει πτυχία 2ης τάξης με αριθμό ΜΕΕΠ 29577. Οι κατηγορίες των έργων και οι τάξεις ΜΕΕΠ του πτυχίου είναι :

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
2η τάξη
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
2η τάξη
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
2η τάξη
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
1η τάξη
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
2η τάξη
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
1η τάξη

Το πτυχίο στελεχώνεται απο τα παρακάτων πτυχία ΜΕΚ :

  1. Αθανάσιος Ν.-Α.  Καραγιάννης   Πολιτικός   μηχανικός          Αρ ΜΕΚ : 14502
  2. Δημήτριος Ν.-Α. Καραγιάννης   Ηλεκτρολόγος μηχανικός Αρ. ΜΕΚ : 36748